Guide til finansiering

 • Debitorrente

  Debitorrenten er det samme som effektiv rente. Debitorrenten viser billånets årlige rente inklusiv renters rente. Den varierer efter hvor mange gange der er rentetilskrivninger på billånet. Det vil sige at hvis renten tilskrives hver måned, vil debitorrenten være højere end hvis renten tilskrives hvert halve år.

 • Effektiv rente

  Den effektive rente kaldes også debitorrente og er den samlede rente på dit billån i løbet af et år, inklusiv renters rente. Den varierer efter hvor mange gange der er rentetilskrivninger på lånet. Det vil sige at hvis renten tilskrives hver måned, vil den effektive rente være højere end hvis renten tilskrives hvert halve år.

 • Faktureringsgebyr

  Faktureringsgebyret er den pris, som långiver tager for at lave en faktura og sende den til låntager. Faktureringsgebyret betales hver gang du modtager en regning. Et rykkergebyr må dog maximalt være på 100kr og sendes tre gange. Efter tredie rykker er det muligt for lånudbyder at registrere låntager i RKI.

  Ifølge forbrugerombudsmanden kan virksomheder indføre eller ændre på gebyrer, hvis kunden er oplyst om, at det kan ske. Væsentlige ændringer skal oplyses individuelt til kunderne.

 • Forbrugslån

  Forbrugslån er stillet uden sikkerhed og kan typisk optages hurtigt online. Forbrugslån ydes af finansieringsselskaber, pengeinstitutter og visse butikskæder til finansiering af forbrug. Via denne type billån udlånes der f.eks. alt fra 5.000 kr. til 300.000 kr. Dog findes der også endnu mindre lån, kaldet kviklån.

 • Kreditaftale

  Ved en kreditaftale forstås en aftale om kredit i form af henstand, lån eller anden tilsvarende form for finansiel ydelse, jfr. kreditaftalelovens § 4, stk. 1.

  Aftalen indgås mellem bilkøberen og långiver. Det er långiver der bestemmer rente og tilbagebetalingstid, og du skal som låntager underskrive en kreditaftale for at få billånet. Når kreditaftalen er skrevet under af begge parter, er aftalen bindende, og det er derfor vigtigt at du tager dig tid til at læse kreditaftalen grundigt igennem inden du vælger at skrive under.

 • Kreditbeløb

  “Samlet kreditbeløb på et billån” er det udbetalte beløb, som du får i hånden på lånets udbetalingsdag, når alle stiftelsesomkosningerne er fratrukket. Kreditbeløbet kaldes også lånebeløb.

 • Kreditomkostninger

  Kreditomkostninger er udtryk for billånets samlede omkostninger. Det vil sige den fulde pris du betaler for at låne penge til din bilfinansiering. Alle billånets renter, gebyrer osv. regnes sammen i kroner og ører, og sådan får du udtrykt dine fulde omkostninger ved et lån som et kontant beløb.

  På den måde giver kreditomkostningerne dig, i forhold til ÅOP, et mere håndfast begreb om lånets fulde omkostninger.

 • Kreditvurdering

  Ønsker du at optage et billån, vil låne udbyderen højst sandsynligt foretage en vurdering af hvor god en kunde du er. For en privat lånetager er målet ved at foretage kreditvurderingen, at kunne beregne risikoen, ved at låne pengene ud. Her kigger lånudbyder på en række faktorer der indikerer om du har mulighed for at tilbagebetale billånet. Det kan være information om din indkomst, din formue, om du har andre lån og om du er registreret i RKI.

 • Låneperiode

  Låneperioden er lånets løbetid. Det er perioden fra du får billånet indtil du har betalt hele lånet tilbage. Låneperioden kan variere afhængigt af bilens alder, pris, mærke og hvilket finansieringsselskab som tilbyder lånet.

 • Lånebeløb

  Lånebeløbet, som også kaldes kreditbeløbet, er det reelle beløb du låner til at betale bilens pris eksklusive oprettelsesgebyr. Ofte kan man låne op til 80% af bilens pris som lånebeløb, og skal selv stå for de resterende 20% via kontant udbetaling eller andet lån.

 • Månedlig ydelse

  Månedlig ydelse referereres også til som månedlig pris, og er den månedlige pris du betaler tilbage til låneudbyderen hver måned. I den månedlige pris er både afdrag på lånebeløbet og oprettelsesgebyr, samt renter indregnet.

 • Oprettelsesgebyr

  Oprettelsesgebyr er et engangsbeløb du betaler ved oprettelse af billånet. Gebyret dækker over diverse omkostninger fra långiverens side, og gebyret bliver medregnet i den månedlige ydelse som en del af det samlede tilbagebetalingsbeløb.

 • Pålydende rente eller rentesats

  Den pålydende rente, er den rente du betaler långiver for at få lov til at låne penge. Renten er angivet som en procentsats, som betales af det skydelige beløb. Et højere lånebeløb vil derfor udløse højere rentebetalinger, selvom renten er den samme. Da renten betales løbende vil den samlede mængde renter man ender med at betale være påvirket af låneperioden.

 • RKI

  RKI er et register over dårlige betalere, som bruges forebyggende af virksomheder før en kreditaftale eller anden aftale indgå. Du kan blive registreret i RKI hvis du ikke betaler tilbage på en kreditaftale, et abonnement, en vare eller en anden forpligtelse. Da banker ofte anvender RKI i deres forundersøgelser kan det derfor give begrænsninger på hvilke banker som vil låne dig penge, hvis du står registreret heri.

 • Samlede kreditomkostninger

  De samlede kreditomkostninger kaldes også for det samlede kreditbeløb, og er det totale beløb du betaler for at låne pengene over hele låneperioden. De samlede kreditomkostninger dækker således over både oprettelsesgebyr og renter i hele perioden.

 • Samlet tilbagebetalingsbeløb

  Samlet tilbagebetaling dækker over det totale beløb som betales tilbage til långiver, og inkluderer således både lånebeløbet, oprettelsesgebyr og renter (to sidstnævnte også kaldet samlerede kreditomkostninger).

 • ÅOP

  ÅOP står for Årlige Omkostninger i Procent, og dækker over de samlede kreditomkostninger for lånet angivet i procent per år. ÅOP anvendes ofte til at sammenligne lån, da procentsatsen let indikerer hvor kreditomkostninger er højest ved sammenlignelige lån.

Andre Bilbasen guides