Bilforsikring - Forsikringsguide

Guides om bilforsikring er udarbejdet i samarbejde med Codan Forsikring A/S. Læs mere på www.codan.dk.

> Forsikringslinks
 

1. Forsikringer skal der til, uanset hvordan man kommer frem.


Når man færdes i trafikken har man et stort ansvar for sig selv og andre. Uanset om man er bilist eller fodgænger. I nogle tilfælde er der mulighed for at få en forsikring til at yde kompensation for skader på ting og personer, og her kan man få brug for at være dækket af flere forsikringer, end mange aner. Det er nemlig ikke bare bil- og motorcykelforsikringerne, trafikanterne har brug for. Også familieforsikringen, ulykkesforsikringerne, tab af erhvervsevne-forsikringerne og dele af flere andre forsikringer kan komme til at stå deres prøve.
 
> Til top  

 

2. Jamen, det var jo ikke min skyld...


Det kan virke besynderligt. Men lovgivningen siger, at man som fører af en bil, motorcykel eller knallert altid har ansvaret for en personskade, også hvis man f.eks. påkører en fodgænger, der går over for rødt. Dette ansvar kaldes et "objektivt ansvar". Det vil sige, at man skal betale erstatning, også hvis modparten har den fulde skyld. I praksis er det selvfølgelig køretøjets ansvarsforsikring, der betaler erstatningen.

Fodgængere skal også se sig for
Køber man bil, motorcykel eller knallert, er det lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring. Det er for at sikre dækning for skader, man kan forvolde på andre og deres køretøjer i tilfælde af en ulykke. Til gengæld har fodgængere og cyklister ikke pligt til at tegne ansvarsforsikringer, og det er paradoksalt, for de kan også pådrage sig ansvar for at betale millionerstatninger. Heldigvis er langt de fleste danskere omfattet af en ansvarsforsikring via deres familieforsikring - og netop på grund af ansvarsdækningen skal man være opmærksom på, at unge mennesker uden mange ejendele også har behov for en forsikring.
 
> Til top  

 

3. Når to forklaringer støder sammen


Hvis parterne i en retssag om et færdselsuheld giver modstridende forklaringer, og der ikke er vidner, vil dommeren ofte dele ansvaret mellem parterne. Det er ikke afgørende, om politiet har optaget rapport. Erstatningssagen afgøres derefter forsikringsselskaberne imellem efter fastlagte regler. Et godt råd er altid at få navn og adresse på eventuelle vidner.
 
> Til top  

 

4. Forsikring af biler, motorcykler og knallerter


Ansvarsforsikringen er lovpligtig
Ansvarsforsikringen betaler for skader på andre trafikanter, deres køretøj og deres øvrige ejendele, hvis der sker ulykker.

Kaskoforsikringen er valgfri
Som en overbygning til ansvarsforsikringen kan man tegne en kaskoforsikring, der dækker skader på bilen, motorcyklen eller knallerten i tilfælde af brand, tyveri, kørselsskader og hærværk. Særlig på nyere køretøjer er det fornuftigt at tegne kaskoforsikring, for selv mindre skader kan koste mange penge og give store huller i økonomien. Bliver et køretøj med kasko stjålet eller skadet så meget, at reparationen ikke kan betale sig, får De et kontakt beløb, der svarer til bilens værdi før uheldet.

Familieforsikringen dækker tyveri af ting
Får man stjålet ejendele fra sit motorkøretøj, dækker kaskoforsikringen ikke. Her er der kun mulighed for erstatning, hvis man har en familieforsikring.
 
> Til top  

 

5. Buler i bilen - og smerter i lommen


I enkelte tilfælde kan man risikere at skulle betale for en skade, man ikke selv er skyld i, f.eks. hvis ens køretøj er parkeret og får en bule. Finder man ikke den ansvarlige for parkeringsskaden, må man anmelde skaden til forsikringsselskabet og acceptere et eventuelt bonustab - eller selv betale reparationen.
 
> Til top  

 

6. Førerpladsdækning


- undgå ekstra overraskelser ved eneuheld
Ved eneuheld, hvor man f.eks. kører ind i et træ, er der ingen ansvarlig modpart. Det betyder, at der ikke er nogen til at betale erstatning i tilfælde af en alvorlig personskade, for man kan nemlig ikke blive erstatningspligtig over for sig selv.

Kun med førerpladsdækning, der tegnes som tilvalg til bilforsikringen, sikrer man sig selv erstatning efter statens takster.

Samtidig kan der også være mulighed for at få erstatninger fra private ulykkesforsikringer.
 
> Til top  

 

7. Gør livet svært for tyven!


Lad ikke ting ligge synlig fremme i bilen
Husk i den forbindelse, at der er begrænsninger for, hvad der bliver dækket ved tyveri. F.eks. dækkes mobiltelefoner ikke, når de ligger frit fremme i bilen.

Pas godt på bilnøglerne
Kontakten til bilens startspærre sidder tit i nøglen, så tyven har frit spil, hvis han får fat i et sæt nøgler.

Desuden betaler forsikringsselskaberne normalt ikke for omkodning af bilens låse, hvis nøglerne er blevet væk.

Lås altid bilen, når De forlader den
Lås den også, når De betaler for benzin på tankstationen.
 
> Til top  

 

8. Pas på, hvis De har trækkrog på bilen


Har De en trækkrog på bilen, og bruger De trækkrogen, skal den ansvarsforsikres. Også selv om De kun sætter en cykelholder bag på bilen og aldrig kører med for eksempel campingvogn eller trailer.

Trækkrogen skal forsikres på bilens ansvarsforsikring.

Kører De med påhængsvogn, kan De desuden tegne en kaskoforsikring med retshjælp og redningsforsikring, og for campingvogne kan der tegnes en forsikring for indboet.
 
> Til top  

 

9. Bilulykkesdækning


- ansvar for andre i bilen
Som fører af en bil har man et moralsk ansvar for, at passagererne får økonomisk kompensation, hvis der sker alvorlige personskader ved en ulykke. Den ansvarsforsikring, der er tegnet for bilen, betaler en vis kompensation efter takster fastlagt af staten. Men det er en god idé også at tegne en bilulykkesdækning som tilvalg til bilens kaskoforsikring.

Den sikrer passagererne og føreren ekstra erstatning ved ulykkestilfælde. Som fører af bilen ved man jo ikke altid, om bilens passagerer har tegnet private ulykkesforsikringer, der dækker.
 
> Til top  

 

10. Det er vigtigt ikke også at få økonomiske problemer


Kommer man ud for en alvorlig trafikulykke med varige skader til følge, er det vigtigt på forhånd at have sikret sig mulighed for økonomisk erstatning. For selv om det er muligt at få førtidspension og andre offentlige ydelser, skal der ofte private midler til for at leve et økonomisk uafhængigt liv.

De bedste måder at sikre sig på er med en ulykkesforsikring og en tab af erhvervsevne-forsikring.
 
> Til top  

 

11. Vælg fleksible forsikringer


Mennesker er heldigvis forskellige, og lige så forskellige er deres behov forsikringsmæssigt. Derfor er gode kaskoforsikringer udformet som enkle standardforsikringer, man selv kan bygge videre på med tilvalg. Disse fås til biler, og de fleste kan også tegnes for motorcykler:

· Førerpladsdækning
Dækker fører i tilfælde af død eller invaliditet ved eneuheld (flere forsikringer kan betale erstatning samtidig).
· Bilulykkesdækning
Dækker fører og passagerer i tilfælde af død eller invaliditet (flere forsikringer kan betale erstatning samtidig).
· Trinsikring
Sikrer mod at rykke til dyrere præmietrin ved visse skader, f.eks. glasskader, tyveri og hærværk.
· Udvidet Trinsikring
Sikrer mod at rykke til dyrere præmietrin ved alle skader.
· Selvrisikodækning
Ingen selvrisiko ved f.eks. glasskader, tyveri og hærværk.
· Særligt udstyr
Dækker udstyr ud over bilens standardforsikringssum, f.eks. spoilere og letmetalfælge.
· Afsavnsdækning
Betaler et fast beløb pr. dag, man må undvære bilen ved reparation.
· Værdiforringelse
Betaler økonomisk kompensation for værdiforringelse efter større skader.
 
> Til top  

 

12. Husk det røde kort, når De kører til udlandet


"Det røde kort" beviser, at man har kaskoforsikring på bilen og har ret til redningshjælp. Det røde kort skal altid medbringes, når man kører til udlandet.

"Det grønne kort" dokumenterer, at der er tegnet ansvarsforsikring på bilen. Dette behøver man kun tage med til lande uden for EU og Skandinavien - f.eks. til det østlige Europa.

Det røde og det grønne kort fås hos forsikringsselskabet.
 
> Til top  

 

13. Fast præmie eller bonusreguleret pris?


I flere forsikringsselskaber vælger man selv, om køretøjet skal forsikres med fast præmie eller med bonusregulering.

Den bonusregulerede forsikring er mest almindelig, for det er den billigste. Til gengæld bliver den dyrere efter skader, som man selv eller delvis har ansvar for, idet man rykker præmietrin. Har modparten den fulde skyld, vil man dog ikke blive bonusreguleret. Det er ofte muligt at købe tilvalg, der sikrer, at man f.eks. ikke rykker præmietrin ved hærværk, tyveri og glasskader.
 
> Til top  

 

14. Finansiering af bil, motorcykel og knallert


Man tager et lån, når de skal ud at købe nyt køretøj. Men accepterer man det første det bedste, kommer man nemt til at betale for høje renter og omkostninger. Det er en god idé at undersøge markedet. Spørg også om det er muligt for forsikringsselskabet at formidle et fordelagtigt lån. Køber De en brugt bil, kan det være en god idé at kontakte tinglysningskontoret i Århus og kontrollere i "bil- og personbogen", at der ikke er restgæld i bilen.

Læg i øvrigt mærke til, at det som regel er et krav fra banken eller finansieringsinstituttet, at Deres nye køretøj bliver kaskoforsikret.

Derudover skal der normalt laves en panthaverdeklaration, der sikrer, at forsikringsselskabet udbetaler erstatningen direkte til panthaveren efter en evt. ulykke.
 
> Til top  

 

15. Tag selv en del af risikoen


Enhver skade koster tid og penge at behandle for et forsikringsselskab.

Og ved små skader kan omkostningerne for forsikringsselskabet blive så store, at de slet ikke står mål med det beløb, der udbetales i erstatning. Derfor giver mange selskaber deres kunder mulighed for at spare penge på forsikringerne, hvis de selv påtager sig en del af risikoen, den såkaldte "selvrisiko".

Det er en fordel, hvis forsikringsselskabet giver Dem mulighed for selv at bestemme selvrisikoens størrelse. Vælg aldrig en selvrisiko, der er så høj, at en skade kan vælte økonomien.
 
> Til top  

 

16. Når skaden er sket


Er der en modpart involveret i et færdselsuheld, er det vigtigt altid at få noteret dennes navn, forsikringsselskab, policenummer og evt. registreringsnummer på bilen. Derefter skal De kontakte Deres eget forsikringsselskab hurtigst muligt.

Er det kun køretøjet, der er beskadiget, kan Deres værksted hjælpe med at få vurderet, hvor meget skaderne koster at reparere, og om det betaler sig at anmelde sagen til forsikringsselskabet. Undersøg, om forsikringsselskabet giver en beregning over, hvad en skade har kostet - og hvor meget forsikringen stiger.

Ved en personskade skal en læge afgøre skadens omfang, men det kan i mange tilfælde tage tid at få afgjort størrelsen af eventuelle, varige mén, så der kan udbetales erstatning. Ved tyveri skal politiet kontaktes. Er selve køretøjet stjålet, meldes sagen også til det forsikringsselskab, der har forsikret det. Er der tale om tyveri af ting, der f.eks. har ligget i en bil, meldes sagen til det selskab, hvor man har sin familieforsikring.
 
> Til top  

 

17. Stil de rigtige spørgsmål til forsikringsselskabet


· Kan jeg frit vælge min selvrisiko?
· Rykker jeg til dyrere præmietrin efter skader?
· Kan jeg forsikre mig selv mod personskade ved eneuheld?
· Kan jeg sikre mine passagerer økonomisk i tilfælde af ulykker?
· Er det nødvendigt med en tillægsforsikring for særligt udstyr til bilen?
· Er der mulighed for rabat, hvis jeg samler flere forsikringer i ét selskab?
· Kan forsikringsselskabet hjælpe med at formidle et favorabelt billån?
 
> Til top